તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. વણસોલ, તા. કડી મુકામે તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિની કારોબારી મીટિંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર), બળદેવજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી, કલોલ), ખુમાભાઈ દેસાઇ, રાજેન્દ્રસિંહ દરબાર (પ્રમુખ, મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ) તેમજ કડી તાલુકા કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરો ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. વણસોલ, તા. કડી મુકામે તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિની કારોબારી મીટિંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર), બળદેવજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી, કલોલ), ખુમાભાઈ દેસાઇ, રાજેન્દ્રસિંહ દરબાર (પ્રમુખ, મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ) તેમજ કડી તાલુકા કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરો ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૦/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ મુ. વણસોલ, તા. કડી મુકામે તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિની કારોબારી મીટિંગ યોજાઈ. જેમાં શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર), બળદેવજી ઠાકોર (ધારાસભ્યશ્રી, કલોલ), ખુમાભાઈ દેસાઇ, રાજેન્દ્રસિંહ દરબાર (પ્રમુખ, મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ) તેમજ કડી તાલુકા કોંગ્રેસ પક્ષના આગેવાનો અને કાર્યકરો ખૂબ બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0