સાંતલપુર તાલુકામાં આ દિવસે આવવાના હોઈએ, ખાસ આપ સહુ ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહો એવી ઈચ્છા છે. તો આવવાનું ભૂલતા નહિ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સાંતલપુર તાલુકામાં આ દિવસે આવવાના હોઈએ, ખાસ આપ સહુ ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહો એવી ઈચ્છા છે. તો આવવાનું ભૂલતા નહિ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સાંતલપુર તાલુકામાં આ દિવસે આવવાના હોઈએ, ખાસ આપ સહુ ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહો એવી ઈચ્છા છે. તો આવવાનું ભૂલતા નહિ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0