તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ને રવિવાર ના રોજ મીરા દરવાજા ઈબાદત ગાહ, રાધનપુર ખાતે સમસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજ, રાધનપુર દ્વારા આયોજીત સમૂહ સાદી-૨૦૧૯ માં તેમની ઉપસ્થિતિ આપી હતી

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ને રવિવાર ના રોજ મીરા દરવાજા ઈબાદત ગાહ, રાધનપુર ખાતે સમસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજ, રાધનપુર દ્વારા આયોજીત સમૂહ સાદી-૨૦૧૯ માં તેમની ઉપસ્થિતિ આપી હતી

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૯/૧૨/૨૦૧૯ ને રવિવાર ના રોજ મીરા દરવાજા ઈબાદત ગાહ, રાધનપુર ખાતે સમસ્ત સુન્ની મુસ્લિમ ઘાંચી સમાજ, રાધનપુર દ્વારા આયોજીત સમૂહ સાદી-૨૦૧૯ માં તેમની ઉપસ્થિતિ આપી હતી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0