તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સરસ્વતી સોસાયટી, મસાલી રોડ, રાધનપુર મુકામે ૯૬ માં સોનલ પ્રાગટ્ય પર્વ સોનલ બીજ (૨૦૧૯) નિમિતે યોજાયેલ શ્રી આઇમા પ્રશશ્તિ ગાન (સંતવાણી) માં તેમની ઉપસ્થિતિ આપી હતી

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સરસ્વતી સોસાયટી, મસાલી રોડ, રાધનપુર મુકામે ૯૬ માં સોનલ પ્રાગટ્ય પર્વ સોનલ બીજ (૨૦૧૯) નિમિતે યોજાયેલ શ્રી આઇમા પ્રશશ્તિ ગાન (સંતવાણી) માં તેમની ઉપસ્થિતિ આપી હતી

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૮/૧૨/૨૦૧૯ ના રોજ સરસ્વતી સોસાયટી, મસાલી રોડ, રાધનપુર મુકામે ૯૬ માં સોનલ પ્રાગટ્ય પર્વ સોનલ બીજ (૨૦૧૯) નિમિતે યોજાયેલ શ્રી આઇમા પ્રશશ્તિ ગાન (સંતવાણી) માં તેમની ઉપસ્થિતિ આપી હતી #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0