ખુબ સમજવા જેવી વાત છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખુબ સમજવા જેવી વાત છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુબ સમજવા જેવી વાત છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0