તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ મુ. પર, તા. સાંતલપુરમાં જાડેજા પરિવાર દ્વારા યોજાયેલ ગંગાથાળી પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ રહેવાનું થયું જેની કેટલીક તસ્વીર.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ મુ. પર, તા. સાંતલપુરમાં જાડેજા પરિવાર દ્વારા યોજાયેલ ગંગાથાળી પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ રહેવાનું થયું જેની કેટલીક તસ્વીર.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ મુ. પર, તા. સાંતલપુરમાં જાડેજા પરિવાર દ્વારા યોજાયેલ ગંગાથાળી પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ રહેવાનું થયું જેની કેટલીક તસ્વીર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0