તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ સમી તાલુકાના બિસ્મિલ્લાબાદ, બાબરી, ચાંદરણી ગામની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. આપના પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમારા સુધી પહોંચાડો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ સમી તાલુકાના બિસ્મિલ્લાબાદ, બાબરી, ચાંદરણી ગામની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. આપના પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમારા સુધી પહોંચાડો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ સમી તાલુકાના બિસ્મિલ્લાબાદ, બાબરી, ચાંદરણી ગામની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. આપના પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો અમારા સુધી પહોંચાડો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0