તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારે સમી તાલુકાના લાલપુર, સુખપુરા, અદગામ ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારે સમી તાલુકાના લાલપુર, સુખપુરા, અદગામ ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૫/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારે સમી તાલુકાના લાલપુર, સુખપુરા, અદગામ ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0