તા.૧૧ -૦૧-૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમી ખાતે વેપારી મિત્રો અને વિધાર્થીઓ સાથે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇએ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી તેની ઝલક.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૧ -૦૧-૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમી ખાતે વેપારી મિત્રો અને વિધાર્થીઓ સાથે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇએ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી તેની ઝલક.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧ -૦૧-૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ માર્કેટ યાર્ડ, સમી ખાતે વેપારી મિત્રો અને વિધાર્થીઓ સાથે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇએ (ધારાસભ્ય શ્રી, રાધનપુર) શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી તેની ઝલક. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0