તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના સાતુન, કમાલપુર, દેલાણા, ગુલાબપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના સાતુન, કમાલપુર, દેલાણા, ગુલાબપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના સાતુન, કમાલપુર, દેલાણા, ગુલાબપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0