તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના છાણીયાથર, દહેગામ, સરકારપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની કેટલીક તસવીરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના છાણીયાથર, દહેગામ, સરકારપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની કેટલીક તસવીરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના છાણીયાથર, દહેગામ, સરકારપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની કેટલીક તસવીરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0