તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ ઝમઝમ રેસીડેન્સી, રાધનપુર ખાતે સામાજીક સેવા સંગઠન આયોજીત સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજનો સમૂહ લગ્નોત્સવ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો. આ પ્રસંગે ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય,વાવ), ચંદનજી ઠાકોર (ધારાસભ્ય, સિદ્ધપુર) તેમજ મુસ્લિમ સમાજ ના સર્વે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ ઝમઝમ રેસીડેન્સી, રાધનપુર ખાતે સામાજીક સેવા સંગઠન આયોજીત સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજનો સમૂહ લગ્નોત્સવ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો. આ પ્રસંગે ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય,વાવ), ચંદનજી ઠાકોર (ધારાસભ્ય, સિદ્ધપુર) તેમજ મુસ્લિમ સમાજ ના સર્વે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ ઝમઝમ રેસીડેન્સી, રાધનપુર ખાતે સામાજીક સેવા સંગઠન આયોજીત સમસ્ત મુસ્લિમ સમાજનો સમૂહ લગ્નોત્સવ શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) ના અધ્યક્ષ સ્થાને યોજાયો. આ પ્રસંગે ગેનીબેન ઠાકોર (ધારાસભ્ય,વાવ), ચંદનજી ઠાકોર (ધારાસભ્ય, સિદ્ધપુર) તેમજ મુસ્લિમ સમાજ ના સર્વે મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0