તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના પોરાણા, નવા પોરાણા, અલ્હાબાદ, વિજયનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના પોરાણા, નવા પોરાણા, અલ્હાબાદ, વિજયનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૯/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર ના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઇ દેસાઇ એ રાધનપુર તાલુકાના પોરાણા, નવા પોરાણા, અલ્હાબાદ, વિજયનગર ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0