આપના જરૂરી પ્રશ્ન મને નીચેના નંબર પર વિગતવાર મોકલી આપો. જેનું યોગ્ય સમાધાન લાવવવનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આપના જરૂરી પ્રશ્ન મને નીચેના નંબર પર વિગતવાર મોકલી આપો. જેનું યોગ્ય સમાધાન લાવવવનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આપના જરૂરી પ્રશ્ન મને નીચેના નંબર પર વિગતવાર મોકલી આપો. જેનું યોગ્ય સમાધાન લાવવવનો પ્રયત્ન કરવામાં આવશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0