તમારો શું મત છે આ વાત પર?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમારો શું મત છે આ વાત પર?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમારો શું મત છે આ વાત પર? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0