તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ શ્રી ઉ.બુ. ભારતી વિદ્યાલય, કમાલપુર તા. રાધનપુરમાં શાળા વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે સામાજીક આગેવાનો, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તથા ગ્રામજનો સાથે ઉપસ્થિત આપી. જેની કેટલીક તસવીરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ શ્રી ઉ.બુ. ભારતી વિદ્યાલય, કમાલપુર તા. રાધનપુરમાં શાળા વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે સામાજીક આગેવાનો, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તથા ગ્રામજનો સાથે ઉપસ્થિત આપી. જેની કેટલીક તસવીરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૫/૦૧/૨૦૨૦ ને શનિવારના રોજ શ્રી ઉ.બુ. ભારતી વિદ્યાલય, કમાલપુર તા. રાધનપુરમાં શાળા વાર્ષિકોત્સવ યોજાયો. આ પ્રસંગે સામાજીક આગેવાનો, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ તથા ગ્રામજનો સાથે ઉપસ્થિત આપી. જેની કેટલીક તસવીરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0