તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ પ્રાથમિક શાળા, દેવ તા. રાધનપુર મુકામે ૭૧ મા પ્રજાકસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, સામાજીક અગ્રણીઓ,તેમજ ગ્રામ જનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. જેમાં હાજરી આપી હતી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ પ્રાથમિક શાળા, દેવ તા. રાધનપુર મુકામે ૭૧ મા પ્રજાકસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, સામાજીક અગ્રણીઓ,તેમજ ગ્રામ જનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. જેમાં હાજરી આપી હતી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ પ્રાથમિક શાળા, દેવ તા. રાધનપુર મુકામે ૭૧ મા પ્રજાકસત્તાક દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી. આ પ્રસંગે શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, સામાજીક અગ્રણીઓ,તેમજ ગ્રામ જનો બહોળી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા. જેમાં હાજરી આપી હતી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0