તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના સુલ્તાનપુરા, સુબાપુરા, હનુમાનપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની એક નાનકડી ઝલક.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના સુલ્તાનપુરા, સુબાપુરા, હનુમાનપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની એક નાનકડી ઝલક.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૬/૦૧/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ રાધનપુર તાલુકાના સુલ્તાનપુરા, સુબાપુરા, હનુમાનપુરા ગામોની મુલાકાત લીધી અને લોકોના પ્રશ્નો સાંભળ્યા. જેની એક નાનકડી ઝલક. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0