આ વાત બને એટલી ઝડપથી સ્વીકારશો તો સંતોષ ઝડપથી મેળવી શકાશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત બને એટલી ઝડપથી સ્વીકારશો તો સંતોષ ઝડપથી મેળવી શકાશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત બને એટલી ઝડપથી સ્વીકારશો તો સંતોષ ઝડપથી મેળવી શકાશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0