આ વાત તો તમે પણ સ્વીકારશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત તો તમે પણ સ્વીકારશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત તો તમે પણ સ્વીકારશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0