સફળતાનું જુનૂન હોવું જરૂરી છે. બાકી તો બધું આપમેળે સરખું થઇ જાય છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

સફળતાનું જુનૂન હોવું જરૂરી છે. બાકી તો બધું આપમેળે સરખું થઇ જાય છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

સફળતાનું જુનૂન હોવું જરૂરી છે. બાકી તો બધું આપમેળે સરખું થઇ જાય છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0