પોતાની સામે જેટલી વખત જીતશો એટલા જ પોતાના કીર્તિમાન સુધારી શકશો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પોતાની સામે જેટલી વખત જીતશો એટલા જ પોતાના કીર્તિમાન સુધારી શકશો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પોતાની સામે જેટલી વખત જીતશો એટલા જ પોતાના કીર્તિમાન સુધારી શકશો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0