ખુબ સમજવા જેવી વાત છે આ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખુબ સમજવા જેવી વાત છે આ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુબ સમજવા જેવી વાત છે આ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0