આ વાત આપણે સહુએ યાદ તો રાખવી જ જોઈએ પણ સાથે સ્વીકારીને આગળ વધવું જોઈએ.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત આપણે સહુએ યાદ તો રાખવી જ જોઈએ પણ સાથે સ્વીકારીને આગળ વધવું જોઈએ.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત આપણે સહુએ યાદ તો રાખવી જ જોઈએ પણ સાથે સ્વીકારીને આગળ વધવું જોઈએ. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0