તમે દરેક વસ્તુનો સામનો કરીને જ આગળ નથી વધી શકતા કેટલીક વસ્તુઓને અવગણવી પણ પડે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તમે દરેક વસ્તુનો સામનો કરીને જ આગળ નથી વધી શકતા કેટલીક વસ્તુઓને અવગણવી પણ પડે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તમે દરેક વસ્તુનો સામનો કરીને જ આગળ નથી વધી શકતા કેટલીક વસ્તુઓને અવગણવી પણ પડે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0