આ વાતને પરિપક્વતાના માપદંડ સ્વરૂપે લઇ શકાય.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાતને પરિપક્વતાના માપદંડ સ્વરૂપે લઇ શકાય.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાતને પરિપક્વતાના માપદંડ સ્વરૂપે લઇ શકાય. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0