તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ને બુધવારના રોજ મુ.સમશેરપુરા તા.સમીમાં શ્રી છબીલા હનુમાનજી મહારાજની પુનઃપ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું થયું. જેમાં ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવેલા ભવ્ય સ્વાગતની કેટલીક ખાસ તસ્વીર.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ને બુધવારના રોજ મુ.સમશેરપુરા તા.સમીમાં શ્રી છબીલા હનુમાનજી મહારાજની પુનઃપ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું થયું. જેમાં ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવેલા ભવ્ય સ્વાગતની કેટલીક ખાસ તસ્વીર.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૯/૦૨/૨૦૨૦ ને બુધવારના રોજ મુ.સમશેરપુરા તા.સમીમાં શ્રી છબીલા હનુમાનજી મહારાજની પુનઃપ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં ઉપસ્થિત રહેવાનું થયું. જેમાં ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવેલા ભવ્ય સ્વાગતની કેટલીક ખાસ તસ્વીર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0