તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ ચારણ માતાજીનું મંદિર, મુ. શેરગંજ(કુણશેલા), તા. રાધનપુરમાં બોઘાભાઈ વણકર દ્વારા સાકરતુલા યોજાઇ. જેની કેટલીક યાદગાર તસવીર.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ ચારણ માતાજીનું મંદિર, મુ. શેરગંજ(કુણશેલા), તા. રાધનપુરમાં બોઘાભાઈ વણકર દ્વારા સાકરતુલા યોજાઇ. જેની કેટલીક યાદગાર તસવીર.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ ચારણ માતાજીનું મંદિર, મુ. શેરગંજ(કુણશેલા), તા. રાધનપુરમાં બોઘાભાઈ વણકર દ્વારા સાકરતુલા યોજાઇ. જેની કેટલીક યાદગાર તસવીર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0