તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ મુ.મૌવાણા, તા.રાપર, જી. કચ્છમાં વાઘેલા મંગરૂભા ખેતાજી પરિવારના ચિ. વિશ્વરાજસિંહના શુભ લગ્ન પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ આપવાનું થયું હતું. જેની કેટલીક તસવીર.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ મુ.મૌવાણા, તા.રાપર, જી. કચ્છમાં વાઘેલા મંગરૂભા ખેતાજી પરિવારના ચિ. વિશ્વરાજસિંહના શુભ લગ્ન પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ આપવાનું થયું હતું. જેની કેટલીક તસવીર.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૩/૦૨/૨૦૨૦ ને રવિવારના રોજ મુ.મૌવાણા, તા.રાપર, જી. કચ્છમાં વાઘેલા મંગરૂભા ખેતાજી પરિવારના ચિ. વિશ્વરાજસિંહના શુભ લગ્ન પ્રસંગે ઉપસ્થિતિ આપવાનું થયું હતું. જેની કેટલીક તસવીર. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0