આ વાત તમારા ઘરના વડીલો પાસેથી વધુ સારી રીતે સમજજો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત તમારા ઘરના વડીલો પાસેથી વધુ સારી રીતે સમજજો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત તમારા ઘરના વડીલો પાસેથી વધુ સારી રીતે સમજજો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0