કલ્પના અને વાસ્તવિકતામાં ખુબ ફરક હોય છે. સપના દેખાડવા અને પુરા કરવામાં ઘણો ફરક છે. ગુજરાતના ગ્રામવાસીઓ આજે પણ પાણીના પ્રશ્નોથી હેરાન છે અને સરકારને મહેમાનોને આવકારવા છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કલ્પના અને વાસ્તવિકતામાં ખુબ ફરક હોય છે. સપના દેખાડવા અને પુરા કરવામાં ઘણો ફરક છે. ગુજરાતના ગ્રામવાસીઓ આજે પણ પાણીના પ્રશ્નોથી હેરાન છે અને સરકારને મહેમાનોને આવકારવા છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કલ્પના અને વાસ્તવિકતામાં ખુબ ફરક હોય છે. સપના દેખાડવા અને પુરા કરવામાં ઘણો ફરક છે. ગુજરાતના ગ્રામવાસીઓ આજે પણ પાણીના પ્રશ્નોથી હેરાન છે અને સરકારને મહેમાનોને આવકારવા છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0