કદાચ એટલે જ શબ્દોની પસંદગી પર ભાર મુકવામાં આવ્યો હશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

કદાચ એટલે જ શબ્દોની પસંદગી પર ભાર મુકવામાં આવ્યો હશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

કદાચ એટલે જ શબ્દોની પસંદગી પર ભાર મુકવામાં આવ્યો હશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0