તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ મુ. પાટી (અમરાપુર) તા.સમી મુકામે મુસ્લિમ એકતા કમિટી દ્વારા યોજાયેલ ચોથા સમૂહ લગ્ન પ્રસંગમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) એ ઉપસ્થિતિ આપી હતી. જેની કેટલીક તસવીર. ..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ મુ. પાટી (અમરાપુર) તા.સમી મુકામે મુસ્લિમ એકતા કમિટી દ્વારા યોજાયેલ ચોથા સમૂહ લગ્ન પ્રસંગમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) એ ઉપસ્થિતિ આપી હતી. જેની કેટલીક તસવીર. ..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ મુ. પાટી (અમરાપુર) તા.સમી મુકામે મુસ્લિમ એકતા કમિટી દ્વારા યોજાયેલ ચોથા સમૂહ લગ્ન પ્રસંગમાં શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) એ ઉપસ્થિતિ આપી હતી. જેની કેટલીક તસવીર. .. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0