તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર મુકામે શ્રી વઢિયાર કેળવણી મંડળ, રાધનપુર કન્યા સંકુલ ના ખાત મુહૂર્ત સમારોહ પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) એ ઉપસ્થિતિ આપી હતી..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર મુકામે શ્રી વઢિયાર કેળવણી મંડળ, રાધનપુર કન્યા સંકુલ ના ખાત મુહૂર્ત સમારોહ પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) એ ઉપસ્થિતિ આપી હતી..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૧/૦૩/૨૦૨૦ ને રવિવાર ના રોજ રાધનપુર મુકામે શ્રી વઢિયાર કેળવણી મંડળ, રાધનપુર કન્યા સંકુલ ના ખાત મુહૂર્ત સમારોહ પ્રસંગે શ્રી રઘુભાઈ દેસાઇ (ધારાસભ્યશ્રી,રાધનપુર) એ ઉપસ્થિતિ આપી હતી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0