નવી વસ્તુ અજમાવવા પ્રયત્ન નહિ કરો તો જીવનમાં કેટલા આગળ વધશો એ માત્ર પ્રશ્ન બનીને રહી જશે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

નવી વસ્તુ અજમાવવા પ્રયત્ન નહિ કરો તો જીવનમાં કેટલા આગળ વધશો એ માત્ર પ્રશ્ન બનીને રહી જશે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

નવી વસ્તુ અજમાવવા પ્રયત્ન નહિ કરો તો જીવનમાં કેટલા આગળ વધશો એ માત્ર પ્રશ્ન બનીને રહી જશે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0