ભાજપ રાજમાં બેકારી વધી રહી છે. સી.એમ.આઈ.એના અહેવાલ મુજબ દેશમાં ફેબ્રુઆરી માસમાં બેકારી દર વધીને ૭.૭૮ ટકાએ પહોંચ્યો, જે ચાર મહિનાની ટોચે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ભાજપ રાજમાં બેકારી વધી રહી છે. સી.એમ.આઈ.એના અહેવાલ મુજબ દેશમાં ફેબ્રુઆરી માસમાં બેકારી દર વધીને ૭.૭૮ ટકાએ પહોંચ્યો, જે ચાર મહિનાની ટોચે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ભાજપ રાજમાં બેકારી વધી રહી છે. સી.એમ.આઈ.એના અહેવાલ મુજબ દેશમાં ફેબ્રુઆરી માસમાં બેકારી દર વધીને ૭.૭૮ ટકાએ પહોંચ્યો, જે ચાર મહિનાની ટોચે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0