આ વાત તો મેં પણ અનુભવી છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આ વાત તો મેં પણ અનુભવી છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આ વાત તો મેં પણ અનુભવી છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0