પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જ્વલા યોજનાના આ આંકડાઓ આપ સહુએ પણ નોંધવા જેવા ખરા. જુઓ અને વિકાસનું માપ જાતે નક્કી કરો.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જ્વલા યોજનાના આ આંકડાઓ આપ સહુએ પણ નોંધવા જેવા ખરા. જુઓ અને વિકાસનું માપ જાતે નક્કી કરો.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જ્વલા યોજનાના આ આંકડાઓ આપ સહુએ પણ નોંધવા જેવા ખરા. જુઓ અને વિકાસનું માપ જાતે નક્કી કરો. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0