આવું મારુ અંગત માનવું છે. આપનું શું કહેવું છે?

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આવું મારુ અંગત માનવું છે. આપનું શું કહેવું છે?

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આવું મારુ અંગત માનવું છે. આપનું શું કહેવું છે? #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0