તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રીરામ સેવા સમિતિ -રાધનપુર આયોજિત સેવા કેમ્પ ની મુલાકાત લીધી. તેમજ ૧,૧૧,૧૧૧/- રૂપિયા રોકડા અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને ભોજન આપવામાં આવ્યું.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રીરામ સેવા સમિતિ -રાધનપુર આયોજિત સેવા કેમ્પ ની મુલાકાત લીધી. તેમજ ૧,૧૧,૧૧૧/- રૂપિયા રોકડા અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને ભોજન આપવામાં આવ્યું.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૦ ના રોજ શ્રીરામ સેવા સમિતિ -રાધનપુર આયોજિત સેવા કેમ્પ ની મુલાકાત લીધી. તેમજ ૧,૧૧,૧૧૧/- રૂપિયા રોકડા અને જરૂરિયાતમંદ લોકોને ભોજન આપવામાં આવ્યું. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0