ગરીબીરેખા નીચે જીવતા પરિવારોને સરકાર રોકડ સહાય કરે તેવી વિનંતી છે. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ગરીબીરેખા નીચે જીવતા પરિવારોને સરકાર રોકડ સહાય કરે તેવી વિનંતી છે.

ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ગરીબીરેખા નીચે જીવતા પરિવારોને સરકાર રોકડ સહાય કરે તેવી વિનંતી છે. ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0