આજ રોજ રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ એ માર્કેટ યાર્ડ, રાધનપુર ની મુલાકાત લીધી. વેપારી મિત્રો, ખેડૂતો મિત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ કરી વર્તમાન પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા કરી. લોકો ને સોશ્યલ ડીસ્ટન્સની વ્યવસ્થા જાળવવા અપીલ કરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ એ માર્કેટ યાર્ડ, રાધનપુર ની મુલાકાત લીધી. વેપારી મિત્રો, ખેડૂતો મિત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ કરી વર્તમાન પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા કરી. લોકો ને સોશ્યલ ડીસ્ટન્સની વ્યવસ્થા જાળવવા અપીલ કરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ રાધનપુરના જાગૃત ધારાસભ્ય શ્રી રઘુભાઈ દેસાઈ એ માર્કેટ યાર્ડ, રાધનપુર ની મુલાકાત લીધી. વેપારી મિત્રો, ખેડૂતો મિત્રો સાથે વિચાર વિમર્શ કરી વર્તમાન પરિસ્થિતિ ની સમીક્ષા કરી. લોકો ને સોશ્યલ ડીસ્ટન્સની વ્યવસ્થા જાળવવા અપીલ કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0