આજ રોજ રાધનપુર ખાતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી (નાયબ કલેકટર), રાધનપુર સાથે મિટિંગ કરી. તેમજ વર્તમાન પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર ખાતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી (નાયબ કલેકટર), રાધનપુર સાથે મિટિંગ કરી. તેમજ વર્તમાન પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

આજ રોજ રાધનપુર ખાતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી (નાયબ કલેકટર), રાધનપુર સાથે મિટિંગ કરી. તેમજ વર્તમાન પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0