તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ રાત્રે ૧૧:૩૦ કલાકે રાધનપુર મુકામે ૩૯ પરપ્રાંતીય મજૂરોને પોતાના વતન જવા માટે પાટણ કલેક્ટરશ્રીની મંજુરી સાથે રાધનપુર થી અલવર (રાજસ્થાન) જવા વિદાય આપી. આ સાથે પરમાભાઇ પટેલ (જારૂષા), પપુભાઈ માનસી, સુરેશભાઈ ઓઝા, સરતનભાઈ દેસાઇ વગેરે સેવાકીય મહાનુભાવો હાજર રહ્યા.તેમજ બધા મિત્રોના સહયોગથી ૬૫૦૦૦/- રૂપિયા ભાડું ચૂકવી લક્ઝરી રવાના કરી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ રાત્રે ૧૧:૩૦ કલાકે રાધનપુર મુકામે ૩૯ પરપ્રાંતીય મજૂરોને પોતાના વતન જવા માટે પાટણ કલેક્ટરશ્રીની મંજુરી સાથે રાધનપુર થી અલવર (રાજસ્થાન) જવા વિદાય આપી. આ સાથે પરમાભાઇ પટેલ (જારૂષા), પપુભાઈ માનસી, સુરેશભાઈ ઓઝા, સરતનભાઈ દેસાઇ વગેરે સેવાકીય મહાનુભાવો હાજર રહ્યા.તેમજ બધા મિત્રોના સહયોગથી ૬૫૦૦૦/- રૂપિયા ભાડું ચૂકવી લક્ઝરી રવાના કરી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૧૩/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ રાત્રે ૧૧:૩૦ કલાકે રાધનપુર મુકામે ૩૯ પરપ્રાંતીય મજૂરોને પોતાના વતન જવા માટે પાટણ કલેક્ટરશ્રીની મંજુરી સાથે રાધનપુર થી અલવર (રાજસ્થાન) જવા વિદાય આપી. આ સાથે પરમાભાઇ પટેલ (જારૂષા), પપુભાઈ માનસી, સુરેશભાઈ ઓઝા, સરતનભાઈ દેસાઇ વગેરે સેવાકીય મહાનુભાવો હાજર રહ્યા.તેમજ બધા મિત્રોના સહયોગથી ૬૫૦૦૦/- રૂપિયા ભાડું ચૂકવી લક્ઝરી રવાના કરી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0