તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રાધનપુર ખાતે ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી ચાલુ રાખવા, રાધનપુર - સાંતલપુર - સમી તાલુકાના ગામોમાં તળાવો અને આડબંધોમાં નર્મદા કેનાલ મારફતે પાણી ભરવા બાબત.તેમજ કિસાન નેતા પાલભાઈ આંબલીયા પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ અત્યાચાર બાબતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાધનપુર ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.જેમાં નવીનભાઈ પટેલ, કાનજીભાઈ પરમાર, મહેશભાઈ અદા, હરદાસભાઇ આહીર, હમીરજી ઠાકોર વગેરે કોંગ્રેસ પક્ષના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રાધનપુર ખાતે ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી ચાલુ રાખવા, રાધનપુર - સાંતલપુર - સમી તાલુકાના ગામોમાં તળાવો અને આડબંધોમાં નર્મદા કેનાલ મારફતે પાણી ભરવા બાબત.તેમજ કિસાન નેતા પાલભાઈ આંબલીયા પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ અત્યાચાર બાબતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાધનપુર ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.જેમાં નવીનભાઈ પટેલ, કાનજીભાઈ પરમાર, મહેશભાઈ અદા, હરદાસભાઇ આહીર, હમીરજી ઠાકોર વગેરે કોંગ્રેસ પક્ષના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૬/૦૫/૨૦૨૦ ના રાધનપુર ખાતે ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી ચાલુ રાખવા, રાધનપુર - સાંતલપુર - સમી તાલુકાના ગામોમાં તળાવો અને આડબંધોમાં નર્મદા કેનાલ મારફતે પાણી ભરવા બાબત.તેમજ કિસાન નેતા પાલભાઈ આંબલીયા પર પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલ અત્યાચાર બાબતે પ્રાંત અધિકારીશ્રી, રાધનપુર ને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું.જેમાં નવીનભાઈ પટેલ, કાનજીભાઈ પરમાર, મહેશભાઈ અદા, હરદાસભાઇ આહીર, હમીરજી ઠાકોર વગેરે કોંગ્રેસ પક્ષના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0