યાત્રા ધામ અંબાજીમાં આવેલ જગ પ્રખ્યાત ચુંદડી વાળા માતાજીના નિધન ના સમાચાર સાંભળી શોકની લાગણી અનુભવું છું.. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એ જ પ્રાર્થના..

જયઅંબેૐ_શાંતિ, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  જયઅંબેૐ_શાંતિ, RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

યાત્રા ધામ અંબાજીમાં આવેલ જગ પ્રખ્યાત ચુંદડી વાળા માતાજીના નિધન ના સમાચાર સાંભળી શોકની લાગણી અનુભવું છું..
પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એ જ પ્રાર્થના..

#જયઅંબેૐ_શાંતિ #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

યાત્રા ધામ અંબાજીમાં આવેલ જગ પ્રખ્યાત ચુંદડી વાળા માતાજીના નિધન ના સમાચાર સાંભળી શોકની લાગણી અનુભવું છું.. પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા એમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ આપે એ જ પ્રાર્થના.. #જયઅંબેૐ_શાંતિ #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0