પરિણામની ચિંતા કર્યા વિના કોશિશ કરવાથી જરૂરથી સફળતા મળે છે.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

પરિણામની ચિંતા કર્યા વિના કોશિશ કરવાથી જરૂરથી સફળતા મળે છે.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

પરિણામની ચિંતા કર્યા વિના કોશિશ કરવાથી જરૂરથી સફળતા મળે છે. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0