ખુશીઓ સુવિધાથી નહિ સાચી સમજણથી આવે છે .

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ખુશીઓ સુવિધાથી નહિ સાચી સમજણથી આવે છે .

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ખુશીઓ સુવિધાથી નહિ સાચી સમજણથી આવે છે . #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0