તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ સાંતલપુર તાલુકાના મઢુત્રા અને વૌવા ગામો ની મુલાકાત લીધી. ગ્રામજનો સાથે નર્મદાના પાણીના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. નર્મદા નિગમના અધિકારી સાથે વાતચીત કરી તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવાની સૂચના આપવામાં આવી.

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ સાંતલપુર તાલુકાના મઢુત્રા અને વૌવા ગામો ની મુલાકાત લીધી. ગ્રામજનો સાથે નર્મદાના પાણીના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. નર્મદા નિગમના અધિકારી સાથે વાતચીત કરી તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવાની સૂચના આપવામાં આવી.

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

તા.૨૧/૦૬/૨૦૨૦ ના રોજ સાંતલપુર તાલુકાના મઢુત્રા અને વૌવા ગામો ની મુલાકાત લીધી. ગ્રામજનો સાથે નર્મદાના પાણીના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરી. નર્મદા નિગમના અધિકારી સાથે વાતચીત કરી તાત્કાલિક નિરાકરણ લાવવાની સૂચના આપવામાં આવી. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0