ચાણસ્મા તાલુકાના રબારી સમાજના આગેવાન સ્વ.વાઘુભાઈ વેલાભાઈ દેસાઇ(ધરમોડા) નું કોરોનાની બીમારીને કારણે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ..

RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

દેસાઈ રઘુનાથ મેરાજભાઈ,  RaghubhaiDesai, Congress, Gujarat

ચાણસ્મા તાલુકાના રબારી સમાજના આગેવાન સ્વ.વાઘુભાઈ વેલાભાઈ દેસાઇ(ધરમોડા) નું કોરોનાની બીમારીને કારણે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ..

#RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

ચાણસ્મા તાલુકાના રબારી સમાજના આગેવાન સ્વ.વાઘુભાઈ વેલાભાઈ દેસાઇ(ધરમોડા) નું કોરોનાની બીમારીને કારણે દુઃખદ અવસાન થયેલ છે.પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા તેમના દિવ્ય આત્માને શાંતિ અર્પે એજ પ્રાર્થના. ૐ શાંતિ.. #RaghubhaiDesai #Congress #Gujarat

Let's Connect

sm2p0